Tekst bijzettingen

Uiteraard is het ook mogelijk een tekst bijzetting aan te laten brengen op een bestaand grafmonument, in hetzelfde lettertype en opstelling.
Vooraf gaan wij vrijblijvend bij de grafsteen kijken waarna u een offerte krijgt toegezonden.
Wij halen in de meeste gevallen de grafsteen naar onze werkplaats. Hier kunnen wij alle werkzaamheden nauwkeurig uitvoeren.
In onze werkplaats zullen wij, in goed overleg met u, de tekst bijzetting maken.

tekst graferen in grafsteen